Hướng dẫn thanh toán


Chính sách chiết khấu :

- Phụ kiện nhà bếp hãng Blum : Giảm giá 30% / giá niêm yết catalog hãng Blum

- Phụ kiện nhà bếp hãng Vecto : Giảm giá 45% / giá niêm yết catalog

- Thiết bị nhà bếp hãng Bosch : Giảm giá kèm khuyến mãi sản phẩm nhà bếp Hafele theo chương trình sale